1. ДЗ
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2017 рік

Вправа 321

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Чи є речення з однорідними присудками?

1. Як заздрю я тій білій хмарці: вона пливе у далечінь між подруг.

2. Десь чую: скрипка в тишині своє згадала і мені розповіла про все казково.

3. Умовк кобзар, сумуючи: щось руки не грають.

4. Протягом усієї минулої зими я відчував: щось має статися в цьому світі.

5. У груші був тоненький голосочок, вона в дитинство кликала мене.

6. Я знаю: мова мамина — свята.

Повідомити про помилку