Вправа 93

Розподіліть слова в таблицях залежно від того, яку букву потрібно писати на місці пропуску — с чи з. Вимовте ці слова, дотримуючись орфоепічних норм.

Префікс з- перед глухими приголосними к, п, т, ф, х переходить у с-: спити, сповз, стиха, скоса, сходити, стерти,сфотографувати, стиха, складається, стемніти, сформулювати, скосити, спланувати, схилився.

Перед усіма іншими приголосними пишемо з- (іноді із-): безшумний, зліва, зшити, зчешу, збоку, розквітлий, розшукати, безкінечний, безсумнівний, зсипати, зцілити, зшито, зчавити, зжатий, зцементований, зсовувати.